Посланичко питање Новице Тончева Министарству правде

Народни посланик ПГ СПС Новица Тончев на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине у 2019. години поставио је посланичко питање Министарству правде и указао на лош рад Вишег тужилаштва у Врању због чега судови доносе лоше пресуде у области радних односа чију цену плаћају и буџет и грађани Србије. Желим ову прилику да искористим и да на конкретним примерима укажем на тешко стање у правосуђу Пчињског региона, које тишти све грађане и да у вези са тим поставим неколико конкретних питања надлежном Министарству правде. Општина Сурдулица је као тужена страна прошле године, добила извршну пресуду Основног суда у Сурдулици, којом се општини налаже да у радни однос врати једног грађанина, чије име овом прилоком не бих да наводим, а коме је радни однос престао још 2011.године. Ништа овде не би било спорно и чудно да тај исти грађанин у међувремену није стекао право на инвалидску пензију јер му је у фебруару 2017.године утврђен потпуни губитак раднес пособности, као последица болести због чега је стекао право на инвалидску пензију. Општина је од фонда ПИО прибавила доказ о пензионисању и документ доставила извршном суду, али тај документ није уважен, због чега смо изјавили жалбу Вишем суду у Врању. Другостепени суд је жалбу одбио и локална самоуправа је дужна да поступи по решењу о извршењу и извршној пресуди и да то лице врати у радни однос. Уколико то не урадимо и не извршимо пресуду, чинимо кривично дело, а логички се поставља питање – како то да спроведемо? Зато овом приликом хоћу да поставим питање Министарству правде, да посаветује општину Сурдулица на који начин да врати у радни однос човека коме је лекарска комисија утврдила губитак радне способности, сто посто, и који је тренутно инвалидски пензионер. Чак и да није пензионер, овај грађанин је према лекарском извештају сто посто инвалид, па се поставља питање – који он посао може да ради? Ниједан закон није регулисао овакав случај. Мислим да је ово јединствена пресуда у Србији која је донета на штету општине Сурдулица. Исто питање постављам и свим колегама народним посланицима који су правници, а правника у овој сали има пуно и то у свим посланичким групама – да ли су колеге посланици икада чули за овакав случај? Желим овом приликом да објасним како је општина Сурдулица уопште дошла у овакву апсурдну ситуацију да треба да изврши једну судску пресуду, која се не може извршити и која се коси и са правом и са здравим разумом. Министарка правде, госпођа Кубуровић, и претходни министар Селаковић упознати су са тим колико сам пута указивао на случај тужитељке Данијеле Трајковић, која је са функције Основног јавног тужиоца у Владичином Xану изабрана на функцију вишег јавног тужиоца у Врању. Јавност је упозната да је госпођа Трајковић врхунац своје тужилачке каријере у Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану доживела када је без спровођења истраге и безмог саслушања против мене подигла оптужницу због наводног наношења телесне повреде једном грађанину. Моје питање је – из којих разлога ја као грађанин нисам имао право на тужилачку истрагу и шта је са мојом кривичном пријавом о вређању на националној основи тог истог грађанина. Ово је исто питање за Државно веће тужилаца. На овакву пресуду сам се жалио ја, жалио се оштећени, жалио се јавнитужилац, али је другостепени суд све жалбе одбио и пресуду потврдио. Иако грађани чекају дуго пресуде, ја сам пресуду Касационог суда добио за петнаест дана. Немам времена да говорим о свим незаконитим радњама наше тужитељке, али бих хтео да поставим конкретно питање – колико је људи правоснажно ослобођено кривице, колико поступака је застарело и колики је износ судских трошкова пао на терет буџета државе за све време од како је Данијела Трајковић обављала функцију основног јавног тужиоца и од како је виши јавни тужилац у Врању? Да ли трошкове ослобађајућих оптужница сноси Данијела Трајковић или то плаћају грађани Србије преко буџета? Да ли ће бити покренут поступак да се држава регресира од стране тужитељке, с обзиром да се ради о штети коју она прави незаконитим радом? Имао бих још доста питања и доста притужби грађана који ме контактирају, али биће времена у наредном периоду да наставим да указујем на проблеме.“